Strana 2 předlohy pro Proma Machinery Set Basic

                         

Pokud si zobrazíme dvojstránku s předchozí stránkou, krásně se nám propojí anténa