Strana 2 předlohy pro stavebnici Merkur TECC 6

                                   

Copak to tady bylo v anglické části asi zcenzurováno?