Strana 78 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let