Strana 19 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let

                                                                      

Stavebnice na dnešní dobu nesplňuje genderové tendence. Proč by nemohla kouřit maminka...