Strana 3 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let

                                                                      

Krásný době poplatný úvod. Tato knížka je vůbec nejvíce pochlebující socialistické vlasti.
To bylo opravdu nové od dob, kdy vznikl Merkuru Elektrus, předchůdce této stavebnice.