Strana 67 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let