Strana 85 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let

                                                                      

Výpočet výkonu motorku ve 101. pokusu v jednotkách SI:
P(W) = F(N) × s(m) / t(sec) (výkon ve wattech se rovná síla v newtonech krát dráha v metrech lomeno časem v sekundách)
P = 0,1 × 0,075 / 1 = 0,0075
0,0075 W = 7,5 mW. Náš motorek má výkon 7,5 mW
Výpočet souhlasí s výsledkem v jejich archaických jednotkách.
A ještě archaičtější: = F(lbf) × s(feet) / t(sec) = 0,022481 × 0,246 = 0,00553 lbf.ft/s