Strana 1 předlohy pro č.1-3 z roku 1926

                                   

První předmluva, kterou máme k dispozici