Strana 14 předlohy pro č.1-3 z roku 1926

                                   

U modelu 107 není dokreslen motouz a tato chyba nebyla nikdy opravena. Opravit!