Strana 24 předlohy pro č.1-7 z roku 1931

          zpět                                        

předchozích knížkách byl u tohoto létadla zakreslen podvozek. Nevíme, proč to vynechali, bylo to dost potřebné.