Strana 54 předlohy pro č.1-7 z roku 1931

          zpět                                        

Toto je poslední strana z této vzácné předlohové knížky. Dalších cca 8 listů bylo bohužel ztraceno, včetně seznamu součástek.
I proto je tato strana tak ošklivá, protože byla poslední a špinila se.
Další stránky jsou doplněny z jiného vydání této knížky, znatelně méně poškozeného.