Strana 58 předlohy pro č.1-7 z roku 1931

          zpět