Strana 63 předlohy pro č.1-7 z roku 1932

                                                  

Na prostředním obrázku je použito kolečko č. 47, které nikdy neviděl ani pan Mládek!