Strana 55 předlohy Merkur z roku cca 1950

                                                            

Model č. 252 lze sestavit z pětky.
U jěřábu je zakreslena osmidírková součástka, která neexistuje.