Strana 61 předlohy Merkur z roku cca 1955

                                                            

Chyba v zakreslení koleček u tramvaje je ve všech předlohových knížkách.
Ale jak by to vypadalo opravené?