Strana 75 předlohy Merkur z roku cca 1955

                                                            

Na prostředním obrázku je použito kolečko č. 47, které nikdy neviděl ani pan Mládek!