Strana 55 anglické verze předlohy Merkur z roku cca 1960

                                                            

Model č. 251 nelze sestavit z pětky.
U jěřábu je zakreslena osmidírková součástka, která neexistuje.Opravit!