Strana 2 předlohy pro č.201 a 202 z roku 1965

                                   

A zde máme další dva: kolečko č.41A a destičku č. 76, v Popularu č. 20.