Strana 19 předlohy pro č.201 a 202 z roku 1965

                                   

Kombajn je opravdu velmi zdařilý model.