Strana 1 předlohy pro č.1-7 z roku 1972

                                        

Stavěcí kroužek z plastické hmoty poznamenal tuto předlohovou knížku