Strana 35 předlohy pro č.1-7 z roku 1972

                                        

A zde už jsou kombinované modely.