Strana 8 předlohy pro č.1-7 z roku 1972

                                        

Některé modely jsou nové, některé jsou stejné nebo jen lehké variace původních.