Strana 1 předlohy pro č.201 a 202 z roku 1972

                                   

Zde vidíme staré známé ze stavebničky Popular: Ložisko 31B a destičku č.24, tam č.35A