Strana 31 předlohy pro č.201 a 202 z roku 1972

                                   

Zde je chyba, model je sestaven ze stavebnice č. 202 a mechanické stavebnice č.7.