Obal předlohy pro Merkur dopravních prostředků a strojů 1989

                                   

Na obale již není reklamní rypadlo. Jsou tu realizovatelné modely.