Strana 1 předlohy pro stavebnici převodových ústrojí

                    

První čtyři strany jsou v obou verzích knížky shodné.