MERKUR po Kreténsku
Historie a současnost - Mechanické stavebnice - Porovnání počtu součástek

Porovnání seznamů součástek prvních stavebnic Merkur s pozdějším "ustáleným" stavem

Od poloviny dvacátých let minulého století vznikaly stavebnice menší, od č.1 do č.4. Tyto stavebnice byly nabízeny již v roce 1926 a jejich obsah vypadal následovně: Seznam součástek z předlohové knížky z roku 1926

Všimněte si, že v této řadě ještě není kolečko č.43 o průměru 62 mm, které později ve stavebnici č.4 už je. Proto možná jsou menší počty koleček ve všech stavebnicích oproti finálnímu stavu. A další důležitá věc: ještě nejsou ve stavebnicích gumové podloky č. 95C. Přitom v pozdější době byly ve stavebnicích, zvláště v menších, velmi důležité..

Pětka přichází (cca 1929)

Doplněním o tehdy právě nastupující typ 4B vznikl seznam pro č.1 - č.5. Pod ním jsou na obrázku součástky, které ve stavebnicích č.1 až 4 nebyly k mání v této době, ale byly tam pak doplněny ve finále o rok až několik let později. Kromě kolečka č. 43 to platí i o tehdejší stavebnici č.5. Do tohoto seznamu K1 doplnil i ceny součástek z pozdější knížky předloh pro šestku.


Kájedničkou vytvořený seznam, jak by vypadal v době výroby prvních stavebnic č.1-4 s doplněním 4B. Chybí v něm následující součástky:

Tyto součástky chybí v raných stavebnicích č. 1-4. Kolečko č. 43 tu sice je, ale až v č.5, ale jen 2ks.

Šestka přichází (cca 1930)

Následoval vznik stavebnice č. 6, který nejenže přišel s mnoha novými součástkami pro šestku, ale doplnil i nohoře zobrazené součástky do nižších čísel stavebnic, čímž se portfolio typů dílů ustálilo. Ne však ještě jejich počet. Sama šestka si přinesla nově pastorek, velké ozubené kolo, největší drážkové kolo, západky, spojku hřídelí a zábradlí, i když zatím jen pětidírkové a zatím jako největší doplňková stavebnice (5B) nejvíce rozšířila počet součástek.


Seznam dílů z roku 1930 s již hotovou šestkou. Obsahoval už i ceny jednotlivých součástek.

Sedmička je tu! (cca 1932-33)

Po asi dvou letech dospěl vývoj stavebnice Merkur do stadia, kdy byla hotova celá řada stavebnic až do čísla 7. I tento seznam si zaslouží, aby byl viděn: Červeně jsou vyznačeny změny oproti předchozímu stavu v nižších číslech stavebnic. Pořád ještě nebylo však ve stavebnicích dosaženo statu quo.Seznam součástek z velké předlohové knížky z roku cca 1932
Podržení kurzoru myši na červeném čísle ukáže předchozí stav (cca 1929).

I zde ještě vidíme ceny jednotlivých součástek. A také vidíme že i zde jsou ve stavebnicích č.1 a 2 pořád ještě jen dvě kolečka č. 40. Kolečka 43 už zde jsou, ale jsou přidány spolu s kolečky č.42 až do stavebnice č.4 a stavebnice č. 1-3 jsou zde ještě v podstatě shodné s dřívějším osazením.
Ve stavebnicích pořád ještě chybějí gumové podložky č. 95C.
Ale už tu byly podložky ocelové č. 98A, ale v podstatně vyšších počtech než byl finální stav, kde bylo ve čtyřce 8 podložek a pak vždy o 4 více, až v  sedmičce bylo podložek 20. Bylo to proto, že z továrny se součástky expedovaly přichycené sponkami č. 98 a skoro všude měla sponka hlavičku ještě podloženu podložkou č. 98A. Tuto vědomost jsme získali až tehdy, kdy se Kájedničce podařilo sehnat takřka netknutou stavebnici č.7 z roku cca 1935 v luxusní, téměř nepoškozené krabici, kde většina součástek byla nepoužita a přichycena sponkami s podložkami ještě z továrny. A K1 si právě všiml, že sponky jsou podloženy podložkami 98A. Proto těch podložek bylo tak mnoho právě ve starších stavebnicích s papírovými přihrádkami:


Původní tovární uchycení součástek ke kartonu v krabicích sponkami, podloženými 98A

Oba předchozí seznamy jsme získali v elektronické podobě díky laskavosti pana Jiřího Mládka.

A jak vypadal finální stav, čili stav po poslední změně? Podívejte se. (podržíte-li chvilku kuzor myši na červeném čísle, objeví se počet z roku cca 1932) Seznam součástek z velké předlohové knížky po roce 1933. Červeně jsou vyznačeny počty, které jsou zde rozdílné od předchozích verzí stavebnic. (1932)

I zde se nám v některých předlohových knížkách dochovaly ceny součástek. Tento seznam je definitivní a takto byly stavebnice osazovány až do roku 1990 - tedy s výjimkou posledních tří řádek, které se různě měnily a definitivně se ustálily až v roce 1964 s příchodem novodurových přihrádek. A zde také jsou již obsaženy ve všech velikostech stavebnic gumové podložky 95C. Jen tak mimochodem: Kde se vzalo to písmeno C u označení gumových podložek? Co jsou součástky č. 95, 95A a 95B? Existovaly vůbec? Tak o součástce č. 95 se nám nepodařilo zjistit nic, ale našli jsme součástky 95A, 95B a 95D. Byly obsaženy v Merkuru Elektrus. 95A je papírová podložka, 95B je papírová podložka prohnutá, 95C je gumová podložka a 95D je gumový kroužek stejné velikosti, ale bez dírky uprostřed. Kdybych žil v dobách pana Vancla, poradil bych mu, aby normální kovovou podložku očísloval jako 95 bez písmena a ne jako 98A. Ježíšikriste, to by bylo krásné.


 Výřez ze stránky s nákresem součástek Merkuru Elektrus. Zde vidíme čtyři typy našich podložek, i když u 95D je psáno B (v seznamu je to OK).

Ale bohužel poválečné vzkříšení Merkura Elektrus jako Merkur Elektro součástky přečíslovalo, takže 95kové podložky měly čísla 295, 296, 297 a 298, přičemž 297 se rovnalo naší 95C a ocelová podložka dostala 299. Škoda.


Chcete-li nám něco napsat, tak na adresu
merkur@kreteni.cz

případně
mail nejvyššímu Kreténovi nebo mail K8, který je k ničemu, neboť již nespravuje tyto stránky.

pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 7.10.2016