MERKUR po Kreténsku
Historie a současnost - Mechanické stavebnice -

Nám dostupné informace o historii původních mechanických stavebnic MERKUR

První mechanické kovové stavebnice MERKUR se u nás objevily ve 20-tých letech minulého století. Vyráběla je firma Inventor v Polici nad Metují, kterou založil pan Jaroslav Vancl, vynálezce této stavebnice. Nejprve vznikly stavebnice menší, od č.1 do č.3. Podle informací na stránkách současného výrobce stavebnice Merkur byl vývoj celé řady až do č. 7 dokončen až na přelomu třicátých a čtyřicátých let. Jenže reklamní plakát z roku 1933 dokazuje, že již v tomto roce byla vyráběna celá řada mechanických stavebnic včetně největší velikosti s číslem 7. Další reklama na jedné z prvních předlohových knížek tato fakta upřesňuje:vnitřní strana obálky prvorepublikové předlohové knížky

Z obrázku se dozvídáme docela dost věcí:
Typy základních a doplňkových stavebnic jak v řadě Merkur, tak Metropol a Elektrus
Ceny jednotlivých stavebnic, a to jak základních, tak doplňkových
Počet součástek ve všech typech stavebnic

Co bychom však jako merkuristé mohli tehdejším "hochům" závidět, je několik faktů, z těchto reklamních letáků vyplývajících:

  • řada stavebnic byla doplňovací a doplňkové stavebnice, vytvářející plnohodnotnou vyšší velikost, byly běžně k dostání.
  • v hračkářstvích byly k dostání i jednotlivé součástky
  • stejně tak se daly dokoupit i šroubky M3,5

Významnou vlastností stavebnice Merkur bylo od začátku použití ušlechtilých a poctivých materiálů. Stavebnice obsahovaly vesměs ocelové součástky, které vydržely často až neuvěřitelné zacházení. Ocelové součástky byly černěny (menší kousky) nebo lakovány pestrými barvami. Některé přesné díly byly ale vyrobeny z mosazi. Jednalo se o šroubky a matičky, stavěcí kroužky, kolečka, (později už jen středy koleček) a šnek. Další vývoj (na začátku třicátých let) přinesl ozubená kolečka a ta byla zcela zaslouženě největší chloubou tété stavebnice. Kolečka byla z mosazi, přesně frézována, s modulem zubu 0,6 mm. Tato první ozubená kolečka jsou vyobrazena ve starých předlohových knížkách. Největší ozubené kolečko o průměru 71 mm bylo velmi pracné, ale bylo právem klenotem této stavebnice. Genealogie ozubených koleček v mechanických stavebnicích si zaslouží svoji stránku.Nejkrásnější klenot prvorepublikové stavebnice Merkur - frézované mosazné ozubené kolečko č.47A,
zvané "Velký macek" (pouze toto provedení), šířka ozubení 4 mm, hmotnost 80g, ze sbírky K1

Abychom si udělali obrázek o tom, jak byly dostupné stavebnice Merkur pro obyvatele první republiky, uvedeme si průměrné měsíční mzdy v roce 1929:

typ zaměstnáníměsíční mzda
dělník550 Kč
horník940 Kč
úředník1360 Kč

Vidíme, že stavebnice č.7 s cenou 450 Kč znamenala pro dělníka bezmála celý jeho měsíční plat, kdežto pro úředníka to byla "pouhá" třetina jeho měsíční mzdy.

Kdybychom si to převedli na ekvivalent současných mezd, stála by dnes stavebnice velikosti 7 něco okolo deseti tisíc Kč. Proto také je stavebnic velikosti 7 z první republiky velmi málo. A pokud ji tehdejší chlapci měli, dopracovali se k ní často postupným zvyšováním velikosti své stavebnice pomocí doplňkových stavebnic. I když cena doplňku 6B ze stavebnice č.6 na č.7 je se svojí výší 170 Kč docela rána.

První stavebnice byly z úžasných materiálů. Všechny drobné mechanické součástky (stavěcí kroužky, spojky hřídelů, kolečka č.40 až 42, šnek, všechna ozubená kolečka, kladkové kolo atd.) byly vyrobeny z mosazi. Stejně tak šroubky, které svým rozměrem M3,5 měly v kovových stavebnicích premiéru. Pásky a destičky byly ocelové, lakované.

Ocelové součástky se lakovaly rozličnými barvami. Netypičtější zabarvení součástek byla tato:
Černá: malé součástky
Zelená: kolečka s drážkami, spojovací destičky
Hnědočervená: Delší pásky, úhlová železa
Modrá: Plotničky
Světle modrá: Zábradlí
Mosazná: Stavěcí kroužky, spojky hřídelů, ozubená kolečka, první kolečka s drážkami

Prvorepublikové stavebnice byly tedy takřka dokonalé. Materiál poctivý, ozubená kolečka byla frézována, velká ozubená kolečka měla šířku ozubení až 3 mm.

Geneze předlohových knížek

Na přelomu dvacátých a třicátých let dvacátého století vznikaly úžasné předlohové knížky, jejichž první geneze byla dokončena někdy v období 1931-2, kdy vznikla po dokončení vývoje stavebnice č.7 předlohová knížka, která obsahovala 136 nakreslených modelů, číslovaných od 1 do 310 s mezerami v číslování mezi jednotlivými velikostmi stavebnic, aby mohly být doplňovány další modely i k menším velikostem stavebnic. Ale tato knížka nebyla definitivní.

Někdy kolem let 1934-5 byly opět změněny počty součástek v menších stavebnicích (prvně to bylo po dokončení stavebnice č.6 v roce 1930), čímž bylo umožněno stavět z nich další modely a předlohová knížka zareagovala na tuto změnu také. Takže definitivní množina modelů byla obsažena až v předlohové knížce z roku 1936 (tedy pokud se ještě neobjeví nějaká o rok či dva starší).

Modely z této knížky beze změny vydržely doprovázet mechanické stavebnice Merkur až do poloviny sedmdesátých let minulého století, čili přes 40 let. Měnil se pouze vnější vzhled předlohových knížek a také přílohy - třeba reklamy s informacemi o možnostech dalších stavebnic, jejich dostupnosti a cenách.
V prvorepublikových předlohových knížkách byly záhadně uvedeny i součástky, které nebyly obsaženy ani v jedné stavebnici. Například zábradlí 15 a 25 dírek, úhlové železo 5 dírek, nebo šroubky 22 mm. Proč tam jsou, když nejsou součástí žádné stavebnice? (i poslední sloupeček, patřící stavebnici č.7, je vytečkován).


Část seznamu součástek v předlohové knížce někdy po roce 1939. Bylo záhadou, proč tam jsou součástky, které v žádné stavebnici neexistují.


Odpověď jasná jako blesk přišla kdysi s koupí o trochu starší stavebnice a její předlohové knížky. V této předlohové knížce byly u všech součástek uvedeny i jejich jednotkové ceny. Takže je to jasné: Některé součástky sice nejsou standardní součástí žádné stavebnice, ale dají se koupit navíc.


Odpovídající část seznamu součástek v jiné předlohové knížce. Zde je uvedena u všech součástek i jejich cena.

V mladší předlohové knížce je sice uvedena v nadpisu u seznamu součástek i cena, ale sloupeček ceny pak byl vynechán. Ve starší knížce však sloupeček s cenou ještě zůstal zachován.

V následující tabulce uvidíte číslování předloh modelů pro všech sedm velikostí stavebnic a jejich počty pro každou velikost stavebnice. Údaje jsou z předlohových knížek vydaných po roce 1935.

stavebniceod stranystránekmodely odmodely domodelů
1 9 51 3636
2 14 851 8333
3 22 11110 14031
4 33 12151 18232
5 45 10201 21515
6 55 11251 26717
7 66 13301 31111
celkem 79 175

Je vidět, že tvůrci předlohové knížky uměli myslet dopředu - číslování přerušovali, aby bylo možno doplňovat další modely ke každé velikosti stavebnice do souvislé číselné řady. Jenže je nenapadlo, že nikdy již nikdo žádný další model nepřidá. Každá další velikost stavebnice začínala číslování o 50 vyšším číslem, než předchozí. Výjimkou je stavebnice č. 3, která místo od 101 začala s číslováním u 110. Že by si někdo přehodil poslední dvě cifry a pak to přehlédl? Ještě jedna výjimka je, a to, že modely ze sedmičky místo na 301 začínají na 302. Zde se vloudila jiná chybka, první dva modely ze sedmičky mají shodně číslo 302. Záhada se vysvětlila po získání předlohové knížky z první republiky. V nejstarších předlohových knížkách totiž ten první z nich, větrný mlýn, má číslo 301. Pak se vloudila chybička ta se nesla až do konce tisku této předlohové knížky.

Zajímavé srovnání přináší počty modelů a rozsah stránek u jednotlivých velikostí stavebnic. Zatímco nejmenší jednička má v předlohové knížce nejvíce modelů (36), má je na nejmenším počtu stran (5). U největší sedmičky je to přesně naopak. Nejmenší počet modelů (11) a největší rozsah stran (13). Dále je zajímavé, že stavebnice 1 - 4 mají v knížce každá přes 30 modelů (31-36), kdežto vyšší stavebnice mají pouze 15, 17 a 11.

Přejmenování součástek

Od počátku byly všechny součástky označeny jménem a typovým číslem v rozsahu od 1 do 101. Tato jména vydržela ve své původní podobě až do konce padsátých let, kdy byly součástky přejmenovány a podle našeho názoru to nebyl šťastný tah. Takže když si porovnáme například jména součástek od č. 27 do čísla 34:

stará jména těchto součástek:
úhlové železo 10 dírek, úhlové železo 15 dírek, úhlové železo 25 dírek,
ložisko 5 dírek, ložisko 7 dírek, ložisko 9 dírek,
dvojitý úhel, třmínek, kozlík.

nová jména těch samých součástek:
tvarovaný pásek 10 dírek, tvarovaný pásek 15 dírek, tvarovaný pásek 25 dírek
tvarovaný pásek, tvarovaný pásek, tvarovaný pásek,
tvarovaný pásek dvojitý úhelník, tvarovaný pásek, tvarovaný pásek.


Spojka hřídelí byla z jakéhosi neznámého důvodu přejmenována na spojku trubkovou.

A co je zajímavé, páková brzda v Základních tvarech se změnila na pásovou. Je to chyba, nebo to je oprava chyby? Pásová brzda opravdu existuje a její princip, cituji z Wikipedie: "brzdové elementy jsou připevněny k pásu, který obepíná brzděné kolo." odpovídají zde použitému principu. Název "páková" zase spíše odpovídá ovládacímu prvku této brzdy (brzdicí pás je připevněn k páce). No, asi je obojí správně...

Tvrdě bylo zatočeno se zdrobnělinami:
Kolečka přešla na kola, hřídelky na hřídele, plotničky a destičky na desky, šroubky na šrouby. Vydržel pouze stavěcí kroužek, ze kterého se nestal kruh.
Zajímavé je, že u některých modelů bylo vysvětlováno, jak jsou sestaveny, a tam se pořád používala stará jména, například úhlové železo, ložisko, spojka hřídelí apod. Důsledně bylo dodržováno pouze přejmenování "plotnička" na "deska". Ale řekněte sami, nemá "plotnička" v sobě určité kouzlo?

Jak se jmenovaly součástky před a po přejmenování je možno si porovnat na následujícím obrázku:


Původní pojmenování vlevo, nové pojmenování vpravo. Ve všech verzích předlohových knížek byl v těchto seznamech součástek u kolečka 47A uváděn chybný průměr 81mm. Správně má být 71mm.


Chcete-li nám něco napsat, tak na adresu
merkur@kreteni.cz

případně
mail nejvyššímu Kreténovi nebo mail K8, který je k ničemu, neboť již nespravuje tyto stránky.

pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 3.2.2024