MERKUR po Kreténsku
Předlohy - Předlohové knížky II. generace (1935-1971)

Předlohové knížky II. generace (1935-1971)

Tak. Po roce 1933-4, kdy se ukončil vývoj stavebnice Merkur, stavebnice č.7 se již vesele vyráběla a ustálilo se složení stavebnic, byly do budoucna změny v předlohových knížkách minimalizovány. Změny v portfoliu modelů přestaly. Počet modelů dosáhl na číslo 175 a přestože výrobce dále v předmluvách předlohových knížek uváděl "každoroční doplňování počtu modelů", nepřibývaly modely ani "každoročně", ony nepřibývaly vůbec... V některých vydáních nebyly strany předlohových knížek číslovány, asi proto, aby se umožnilo ono slíbené doplňování modelů. Předlohové knížky ve II. generaci hlavně zpočátku měnily obaly, kvalitu tisku, papíru, provedení, ale množina modelů byla pořád stejná. Proto nemá cenu, abychom skenovali a publikovali veškerá různá vydání předlohových knížek. Publikovat budeme jen několik, které se něčím vyznačují (například jazykové mutace), a od ostatních ukážeme jen obal a kvalitu tisku. Ale to až posléze.

S přibývajícími lety ubývaly v předlohových knížkách informace. Mizely postupně informace o cenách součástek a stavebnic, o autorovi tkalcovského stavu, reklamní informace o dalších stavebnicích, možnostech převodů s motorkem. Nakonec v knížce zůstala jen jedna strana s ukázkami reklamních modelů a na třetí straně obalu elektromotorek Merkur.

Rozhodovali jsme se tedy, která předlohová knížka si zaslouží být vzorem, který oskenujeme a jejíž obsah tím dáme plně k dispozici. A nejlépe z toho vyšla předlohová knížka datovavná do let 1939-1940. Je to opět knížka od pana Mládka, je velice zachovalá, tištěná kvalitní černou barvou na kvalitnám hladkém papíru. Protože pan Mládek měl i malou verzi této knížky, přidali jsme ji sem také (Většina stránek je shodných). V této knížce jsou samozřejmě všechny modely, ale je tu minimum chyb (a ty, co jsme věděli, jsme dali v plen a opravili). Dále obsahuje ceny všech součástek i informaci o autorství jednoho z nejkrásnějších modelů v této knize, mechanického tkalcovkého stavu.

Předlohová knížka Merkur z roku 1939

Merkur 1-7 1939 Merkur 1-3 1939

Toto je jedno z nejlepších vydání druhé generace předlohových knížek. Obsahuje nejúplnější informace o modelech, minimum chyb, maximum informací (o cenách, o doplňovacích stavebnicích či dalších stavebnicích firmy Inventor). Provedení je velmi poctivé, papír kvalitní, tisk černý, knížka je příjemná na dotyk. Velkou knížku (pro stavebnice č. 1 až 7) nám zapůjčil pan Mládek, malou (pro stavebnice č. 1 až 3) máme i my. Zajímavé je, že verze malých knížek se mezi sebou liší. Naše je přesně tak, jak je tu naskenována, kdežto knížka pana Mládka má pořadí stránek na konci jiné: po stránce 34 má stránku 35, pak první část seznamu součástek, pak stránku doplňků, pak prázdnou stránku a nakonec zbytek seznamu součástek. Ta vložená prázdná stránka nás překvapila, všude jinde bývají příklady vláčků, my je tam také máme.

Předlohová knížka Merkur z roku 1936, německá verze

Německá 1-7 1936 Německá 1-3 1936

Toto je jedno z prvních vydání druhé generace předlohových knížek, zde je v německé jazykové verzi. Obsahuje velmi dobré informace o modelech, množství dalších informací (o cenách, o doplňovacích stavebnicích či dalších stavebnicích firmy Inventor). Provedení je velmi poctivé, papír kvalitní, tisk černý, knížka je příjemná na dotyk. Máme ji opět (tedy přesněji řečeno zase pan Mládek) jak ve verzi malé (pro stavebnice č.1 až 3, tak i standardní velkou pro stavebnice č. 1 až 7.

Předlohová knížka Merkur z roku asi tak 1950

Merkur 1-7 1950

Netypické poválečné vydání předlohové knížky. Je už tištěno na méně kvalitní papír, ale pořád černě.Knížka je ve vlastnictví K1. Toto vydání se zde na stránkách liší, protože bylo naskenováno v roce 2002 jako "nestarší" tehdy předlohové knížky ve vlastnictví Kreténů. Protože už tehdy dalo skenování a vyčištění této knížky hodně práce, bylo nám líto toto nepoužít. Rozdíly zjistíte rychle. Stránky 1 až 78 nemají zvětšenou verzi, obal a zbytek stránek ano, neboť to jsme doskenovali nyní. Tato knížka má ale z tehdejší doby databázově rozpracované modely.

Předlohová knížka Merkur z roku asi tak 1955

Socalistická 1-7 1955

Typické socialistické vydání předlohové knížky okolo roku 1955. Typickým je myšleno to, že je tištěno dvoubarevně na nekvalitní drsný již tehdy zažloutlý papír, jsou v ní tištěny hnědočerveně obrázky a modře (téměř černě) texty. Reklamy už je minimum, informace o cenách už dávno nejsou. Knížka ještě obsahuje v seznamu součástek staré dobré názvy se zdrobnělinami a seznam součástek ve stavebnicích je vytištěn starším typem písma než zbytek knihy. Čísla stránek jsou tištěna červenohnědě. Novější verze (zhruba ze šedesátých let) vypadá skoro stejně, ale čísla stránek jsou vytištěna modře a seznam součástek je vytištěn novým typem písma a s novými názvy.

Předlohová knížka Merkur z roku asi tak 1960, anglická verze

Anglická 1-7 1960

Typické socialistické vydání předlohové knížky, ale v anglické verzi. Typickým je myšleno to, že je tištěno dvoubarevně na méně kvalitní papír, zde jsou tištěny hnědočerveně obrázky a modře (téměř černě) texty. Reklamy už je minimum, informace o cenách už dávno nejsou. Knížka je ve vlastnictví K1, měla velmi ošklivý obal, celý oblemcaný, místama až oblitý izolepou, tak si K1 vyrobil obal a první a poslední list nové. Nové dva listy jsou vytištěny na starý zažloutlý papír a jsou od originálních téměř nerozeznatelné, obal je krásný bílý karton.


Vlevo je původní oblitý obal, vpravo knížka s novým obalem


Vlevo je nově vytištěná stránka, vpravo původní

Předlohová knížka Constructo z roku asi tak 1965 pro č. 5 a 6, vydání pro Kanadu

Tanto velmi vzácný manuál nám za účelem publikování zapůjčil pan Jiří Mládek. Listy knížky se obracejí nahoru. Obsahem jsou pouze modely z č. 5 a 6, knížka má tudíž jen 16 stránek plus obal. Manuál se tiskl pro export stavebnic (pod obchodním názvem Constructo) do Kanady v šedesátých letech a u nás se téměř nedochoval. Tisk je hnědočerný, na obale tyrkysově modrý, ale uvnitř je docela nekvalitní. Některé modely jsou na stránku vtěsnány velmi okatě, aby se počet stránek ušetřil, jako třeba Vyorávač bramborů (Potato digger). Jenže třeba jeřáb číslo 252 je v knížce dvakrát. Je vidět, že příručka byla šita horkou jehlou. Po několika letech byla tato příručka nahrazena standardním manuálem s malým chlapečkem a velkým rypadlem.

Na poslední straně je uveden nejen ceník součástek, ale i varianty manuálů. Ty jsou jen dvě: pro stavebnice č. 1-4 (Mark 1-4) a tato pro č. 5 a 6 (Mark 5-6). Proč zde není zmínka o sedmičce, která se v polovině šedesátých let vesele vyráběla? Že by ji v Kanadě nechtěli? Proč by Kanaďani nechtěli dovážet sedmičku není záhada pro ty, kdo dobře znají film Peklo na Zemi (South Park: Bigger, Longer & Uncut). Ostatní si jen mohou činit různě pravdě se blížící teorie. Věc je přeci jasná: Nemůžeme čekat zájem o naši nejlepší stavebnici od lidí, kteří mají rozpůlené hlavy a při řeči jim horní půlka hlavy odskakuje do výšky...


Manuál se otvírá směrem nahoru.


Tak dobře. Musíme přiznat, že výše uvedené jednoduché odsouzení Kanaďanů bylo trapně primitivní a uboze zneužilo jejich vzhledu v animovaném seriálu "Městečko South Park". Dlužno podotknout, že v současné době se obyvatelé Kanady už velice polepšili a zájem o Merkur opravdu mají, viz kanadská stránka stavebnice Merkur.

pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 27.9.2021