MERKUR po Kreténsku
Předlohy -

Předlohové knížky

Předlohové knížky pro Merkura - to je kapitola sama pro sebe. Od začátku výroby této skvělé stavebnice procházely častou metamorfózou, až se po roce 1933 ustálily na finálním výsledku v nabídce modelů, který přetrval až do roku cca 1972 (mám na mysli původní předlohovou knížku k mechanickým stavebnicím s kreslenými modely).
V manuálech se vyskytovaly drobné chyby, které v průběhu změn v prvních letech vznikaly nebo naopak zanikaly. Některé však provázely manuál od vzniku až po jeho zánik v roce 1972, kdy nastoupil nový velkoformátový barevný předlohový sešit. Ale některým chybám se i do tohoto nového sešitu podařilo proniknout. Po ustálení modelů v roce 1933 se změny výskytu chyb zmírnily, ale úplně nepřestaly. Je zajímavé tyto chybky sledovat, z některých se dá aspoň trochu pomoci s datací předlohové knihy.

První generace - do roku 1934

První generace předlohových knížek představuje období vývoje jak stavebnice, tak i jejího osazení součástkami. Trvala od prvního vydání první předlohové knížky až do ukončení vývoje stavebnice velikostí č.7. Další generace nastává pak stabilizací obsahů stavebnic.

Nevíme zatím, která knížka byla ta první. Výroba stavebnic Merkur začala ve druhé polovině dvacátých let a řada obsahovala pouze tři velikosti, číslované od 1 do 3. Vzápětí přibyla stavebnice velikosti 4 jako vlajková loď firmy.

Z doby, kdy vznikla první řada stavebnic č. 1 až 4, máme dochovánu předlohovou knížku (tedy má ji pan Mládek). Tato knížka je "malá", protože obsahuje modely pouze pro velikosti stavebnic 1 až 3. Tuto předlohovou knížku odhadujeme do roku cca 1928 a ještě u některých modelů nemá ani čísla. My jsme ji doplnili o modely z čísla 4 z knížky z tohoto období a máte ji k nahlédnutí zde.
Tato knížka však obsahuje informaci nejen o stavebnicíh č. 1 - 4, ale i další informaci o tom, že se připravují stavebnice o velikostech 5 a 6:


Informace o doplňkových stavebnicích a připravovaných typech (1928)
Už tehdy pan Vancl používal systém doplňkových stavebnic, aby umožnil méně movitým postupnou výstavbu své stavebnice.


Vzhledem k tomu, že první verze stavebnic č. 1 až 5 měly méně součástek, je i množství modelů před úpravami počtu a po ní rozdílné a to ovlivnilo samozřejmě i to, že jsou rozdílné verze předlohových knížek. Odhadujeme, že od poloviny dvacátých let až do roku cca 1933 se počty a sortiment součástek jednotlivých stavebnic ještě ustalovaly. A toto období nazýváme první generací předlohových knížek. V této době se jejich podoba ustalovala, přidávaly se modely, přesouvaly se mezi stavebnicemi a měnily se počty některých součástek v některých stavebnicích.

Druhá generace 1935 - 1971

Druhá generace už používá po celou dobu svého trvání shodnou množinu modelů, která se už vůbec neměnila. Obsahuje množství edic a technických druhů tisku předlohových knížek, ale jedno má stálé: množinu modelů. Končí začátkem 70.let, kdy byla předlohová knížka nahrazena zcela novou, velkoplošnou, barevnou a s jinou skladbou modelů.

Zhruba po roce 1934 se už předlohové knížky nelišily počtem a výběrem modelů a sortiment součástek v jednotlivých velikostech stavebnic se už neměnil. Přestože výrobce sliboval v textech "...každoročně doplňujeme počet modelů", v tomto období se tak už nestalo a předlohové knížky už nebyly doplněny ani jediným modelem až do začátku sedmdesátých let, kdy byly nahrazeny zcela novým manuálem. Některé edice neměly číslovány strany a protože čísla modelů měla mezi jednotlivými velikostmi stavebnic mezeru zhruba třiceti pořadových čísel, bylo by vkládání modelů jednoduché, nic by se nemuselo přečíslovávat. Ale modely se stejně nedoplňovaly a nakonec všechny knížky už číslování stránek měly. Pak se už knížky lišily jen obálkou, některými přílohami, přítomností či absencí cen u součástek, občas se objevovaly či mizely drobné chyby, ale výběr modelů už byl neměnný. Výrazně se také měnila kvalita tisku a papíru. Od kvalitního papíru prvorepublikového s kvalitním a ostrým černým hlubotiskem až po socialistický hnědočervený až jedovatě červený ofsetový, často více či méně mázlý tisk na nekvalitní, na omak nepříjemný papír (bohužel "výhoda" ofsetového tisku). Také vývoj stavebnice byl rychlejší, než se stačilo zohledňovat v předlohových knížkách. Např. mosazná ozubená kolečka se již po válce nedělala, ale v předmluvách se o nich psalo až skoro do začátku šedesátých let. Anebo zmínky o používání součástek ze stavebnice Metropol byly v knížkách ještě potom, co se stavebnice Metropol už dávno nevyráběla. Stejně tak ozubená kolečka na výkresech modelů ukazovala svoji podobu z předválečných let, i když se tak už mnoho let nevyráběla.

V roce 1955 dostala knížka barevný přebal, který se pak už neměnil, a brzy nato přešla z jednobarevného hnědočerveného na dvoubarevný ofsetový tisk (modely hnědočerveně a seznamy součástek modře). Zavedla moderní češtinu (například ukončení používání koncovek -ti u slovesných infinitivů) a konečně přestala slibovat přes dvacet let neplněné "každoroční doplňování počtu modelů". V roce 1964, s nástupem novodurových přihrádek, nastala i poslední změna této předlohové knížky, která spočívala ve změně názvů součástek a byla už genderově vyvážená (přestala psát věty typu "...nutí naše chlapce k přemýšlení"). Tyto knížky s barevným přebalem a dvoubarevným tiskem byly tištěny nejčastěji na hnusný, drsný papír, ale našly se i exempláře tištěné na hladkém papíře. Prostě se tisklo asi na to, co dům dal.

Velkým problémem byla u všech těchto knížek vazba. Až do roku 1955 byly knížky u hřbetu sešity dvěma ocelovými sponkami, po roce 1955 byly tyto sponky použity také, ale vlastní obal byl přes ně přelepen. U všech verzí se ale vazba používáním rozbila, často obal odpadl, často chybí první a poslední listy.

Třetí generace 1972 - 1990

Na začátku sedmdesátých let byla předlohová knížka zcela proměněna. Byla nahrazena novou, velkoformátovou a barevnou s tvrdším papírem, vyobrazením nových modelů a vynecháním mnoha starých. Velikým mínusem nové knížky však je polítováníhodná skutečnost, že v této době jakýsi debil prosadil generální nástup umělé hmoty do kovové stavebnice (toho magora bych chtěl poznat) a nová knížka bohužel používá v nákresech modelů například stavěcí kroužky převážně z umělé hmoty (a ještě červené), což je hnus, velebnosti! Ve vyobrazení součástek to zase odnesly kromě stavěcích kroužků bohužel i ozubená kolečka č.45 a 46, která jsou zde kompletně z umělé hmoty (včetně středu). Fuj. A umělý byl i šnek!


Nákresy plastických kol v předlohovce z roku 1972 (vlevo) a jejich skutečné provedení (vpravo).
Komu už dlouho nebylo špatně, nechť si na obrázek klikne.

Tyto umělohmotné šmejdy však bohudíky dlouho ve stavebnici nevydržely, bohužel už napořád zůstaly v těchto předlohových knížkách.

Po nástupu velké barevné předlohové knížky v roce 1972 už přestává být historie předloh tak zajímavá. Na počátku osmdesátých let se změnil obrázek na obálce... A nová řada stavebnic Merkur 300-340 má už svoje, na sebe přizpůsobené předlohové knížky. Ale to už je jiná historie...

Chcete-li nám něco napsat, tak na adresu
merkur@kreteni.cz

případně
mail nejvyššímu Kreténovi nebo mail K8, který spravuje tyto stránky.

pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 15.2.2024