MERKUR po Kreténsku
Seznam stavebnic - E1 elektrotechnika

Stavebnice E1 elektrotechnika


Seznam pokusů v knize předloh

 
 • Obsah
 • Úvod
 • Montážní základy
 • Součástky - teoretický popis
 1. Elektrostatika - úvod
  1. Vznik elektrostatického náboje
  2. Elektrostatické pole
  3. Papíroví tanečníci
  4. Vzájemné působení nábojů
  5. Neposedná hůlka
  6. Odkloněný proud vody
  7. Houpačka
  8. Jiná houpačka
  9. Elektroskop
  10. Elektrometr
  11. Ionizace vzduchu
  12. Faradayova klec
  13. Zásobník elektrické energie
 2. Elektřina - úvod
  1. Žárovka
  2. Obvod se žárovkou
  3. Obvod se spínačem
  4. Obvod s tlačítkem
  5. Obvod s přepínačem
  6. Schodišťový vypínač
  7. Ovládání ze třech míst
  8. Elektrický odpor
  9. Sériové zapojení spotřebičů
  10. Paralelní zapojení spotřebičů
  11. Porovnání zapojení
  12. Sériové zapojení zdrojů
  13. Paralelní zapojení zdrojů
  14. Topná spirála
  15. Tavná pojistka
  16. LED -dioda v propustném směru
  17. LED -dioda v závěrném směru
 3. Magnetizmus - úvod
  1. Magnetické pole
  2. Magnetizace
  3. Magnet se nedá zničit
  4. A přece není nezničitelný
  5. Jak poznáme magnet?
  6. Jehla na vodě
  7. Jehla nám ukáže směr
  8. Skutečný kompas
  9. Neposlušný kompas
  10. Kouzelné magnety
  11. Jehly se nemají rády
  12. Magnetoskop
  13. Záhadný věšák
 4. Elektromagnetizmus - úvod
  1. Neposedný drát
  2. Obvod s cívkou - elektromagnet
  3. Obrazce kolem cívky
  4. Zmagnetovaná jehla a vodič s proudem
  5. Proč se jehly rozbíhají?
  6. Magnetování bez magnetu
  7. Železné piliny nepropadnou
  8. Skok do dálky
  9. Magnetická pojistka
  10. Elektromagnetický jeřáb
  11. Železniční závory
  12. Semafor
  13. Houpačka
  14. Elektromagnetický zvon
  15. Elektromagnetické relé
  16. Polarizované relé
  17. Wagnerovo kladívko
  18. Bzučák
  19. Elektrický zvonek
  20. Morseova abeceda
  21. Telegraf
  22. Elektrický hlídač
  23. Hoří
  24. Obelstěný lupič
  25. Blikátko vlastní výroby
 5. Elektrické stroje - úvod
  1. Elektrická brzda
  2. Kyvná brzda
  3. Jednoduchý motorek
  4. Motor s permanentním magnetem
  5. Motor s cizím buzením
  6. Sériový motor
  7. Derivační motor
  8. Jak změnit směr otáčení
  9. Motor koná práci
  10. Jak je to se střídavým proudem?
  11. Dynamo a alternátor
 6. Měřicí přístroje - úvod
  1. Jednoduchý ampérmetr
  2. Měříme miliontinu ampéru
  3. Cívkový galvanometr
 7. Elektrochemie
  1. Bublinky na pólech
  2. Elektrolýza
  3. Záporný pól píše červeně
  4. Galvanické pokovování
  5. Galvanický článek
  6. Galvanický článek z citrónu
 • Soupis dílů
 • Biografický rejstřík
pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 3.10.2016