MERKUR po Kreténsku
Seznam stavebnic - Rozdíly stavebnice 033

Rozdíl v počtu dílů u stavebnic č. 033

Porovnání obsahu stavebnic, které zakoupil K1 a K8.
Porovnání počtu dílů mezi oběma stavebnicemi,
a mezi počtem dílů udaných výrobcem
a skutečným počtem dílů.

Díl ID K1 K8
teorie skutečnost teorie skutečnost

Chyba 1