Strana 29 předlohové knížky Elektro z roku 1989

                                   

Tato knížka je z roku 1989. Proč u pokusu 101 nepoužili autoři již jednotky SI? Upřesnit údaje u pokusů 101 a 102. Upřesnit!