Strana 15 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let