Strana 17 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let