Strana 31 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let