Strana 25 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let