Strana 11 předlohové knížky Elektro ze šedesátých let