Strana 1 předlohy Merkur Elektrus z roku cca 1935

                                        

Opět genderově nevyvážená předmluva. Tehdy to šlo... V odstavci uprostřed najdeme ...učí naše chlapce...
Dnes už by tam muselo být ...učí naše chlapce, děvčata i nebinární osoby...