Strana 35 předlohy Merkur Elektrus z roku cca 1935

                                        

U pokusu 119 nepíší zcela pravdu a matou tím chlapce. Pokud je totiž baterie silná, platí zcela opačné tvrzení.
Výkon odevzdaný na ohřev vody je P = U²/R, čili čím menší odpor drátu, tím větší výkon. Baterii tohle ale silně vybíjí.