Strana 14 předlohy pro stavebnici Metropol

                                   

Model č.50 má nahoře v průčelí čtyřdílné okno, které se nevyskytuje v seznamu součástek.
K1 však takovou plotničku vlastní, ale má s ní životu nebezpečné potíže. Blíže o tom na straně 31.