Příklad rozložení součástek ve stavebnici Metropol č.3
Stavebnice Metropol velikosti 3