Strana 6 předlohy pro č.1-7 z roku 1928

                                             

Opravena chyba u modelu Brus.Zpět