Strana 20 předlohy pro č.1-7 z roku 1928

                                             

V pozdějších vydáních je u motocyklu č. 151 doplněna informace o nutnosti dokoupit jednu hřídelku č. 60,
naopak je pak zase vypuštěn detail zobrazení podvozku k létadlu.