Strana 33 předlohy pro č.1-5 z roku 1929

                                   

Tato stránka se nevyskytovala v knížce k doplňku 4B, ale protože využívá pouze ty součástky, které byly v prvních stavebnicích,
přiřadil ji veliký K1 také do této fiktivní knížky.