Strana 6 předlohy pro č.1-5 z roku 1929

                                   

Hned první model Brus přináší chybu v nákresu. Ploché kolečko č. 41 ve stavebnici č.1 nikdy nebylo, model by se dal postavit až z č.2
Podle seznamu součástek má být totiž místo kolečka č.41 použit druhý kus č.40.Opravit!