Strana 20 předlohy pro č.1-7 z roku 1931

          zpět                                        

V knížce z roku 1932 jsou zde prohozeny modely napravo a nalevo. Zde je to už v pořádku.