Strana 25 předlohy pro č.1-7 z roku 1931

          zpět                                        

Na této stránce se nachází v knížce z roku 1932 unikátní model kolotoče (č.178), který se nikde jinde, v žádné jiné předlohové knize nevyskytuje.
V ostatních knížkách je na tomto místě vždy jen jakási Plečka.