Strana 44 předlohy pro č.1-7 z roku 1931

          zpět                                        

U tohoto jeřábu je v mnoha knížkách uveden chybný počet součástek č. 15.
Zde je to opraveno na vyčištěné verzi, správně je 9, chybně je 19.