Strana 50 předlohy pro č.1-7 z roku 1931

          zpět                                        

Přesný poměr otáček u ozubeného soukolí je 1:765 (3×3×85)